SHOW YOUR COLORS! TERNURA, SEKS I STIMASHON TA PARTI DI KREASHON !

Gay Month '08: Ban Selebrá nos Orguyo!

Welcome to FOKO, Curacao's Gay Pride Organization's Weblog, striving for emancipation of sexual diversity in general and homosexuality in particular in Curacao, the Dutch Caribbean and the Caribbean as a whole. Look to FOKO for topics and campaigns on Gay, Bisexual and Transgender Rights, GLBT Culture and Spirituality, Gay Marriage, Sexual Freedom and the struggle against homophobia.

FOKO’s fore-runner the Orguyo Society was founded in 1996 and succeeded in breaking media taboos around Curacao's altersexualities (homo, bi and trans). For the first time an organization in Curacao was asserting that discrimination of gay men and women and transgendered people is a human rights issue. During the next years Orguyo has been at the fore-front of discussing gay issues in the press, schools and society in general, working with government agencies on education programmes, giving support to the hospitality sector and other business branches. It’s main area of work however was counseling of young gay men and women in their struggle for self-acceptance and acceptance by society, as well as giving support to their families and friends. Other area’s the organization worked on was HIV-AIDS prevention and representation in a Caribbean Alliance called C-FLAG founded by The first Caribbean Gay Conference was hosted by ORGUYO in Curacao in 1997. Although Immigration to Holland saw almost all volunteers leaving for that country at the turn of the century, especially the Counseling and Prevention work has been continued during the last decade by a small group of die-hards.

FOKO is now set to start a brand new nation wide offensive against discrimination on the basis of sex and sexual preference. Also at the regional Caribbean level FOKO will be joining other Caribbean all-sexual communities in a region wide effort to get sexual preference and gender identity recognized as basic human rights. For the upcoming year FOKO will have two representatives in the Steering Committee of the Caribbean Forum for Liberation of Altersexuality and Gender, CFLAG, while the organization intends to play a pioneering role in the setting up of a national and regional online database to support the struggle of Caribbean all-sexual or altersexual communities (Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgendered People)

Now with a new enthousiastic crew the legacy of Orguyo will be continued by FOKO in the form of a brand new foundation founded on the 19th of March and headed by Suzanne Gomez as president.

September 2008 will see the publication of a new printed and online bulletin of activities and news, as well as the launching of a new website, infoline and switchboard and a counseling center downtown. If you want to be informed, contact us at curafoko@gmail.com

FOKO: FUNDASHON ORGUYO KORSOU

Curacao Pride Foundation

Preferensha Seksual ta un Derechi !!

Preferensha Seksual ta un Derechi !!
Biba mané Dios a kreabu. Stimashon, Intimidat i Sèks no ta piká!

PROME MINISTER DI KU E TA RESPETA, PERO E TA SIGUI DISKRIMINA !

FOKO: ISLANAN BES MESTER INTRODUSI MATRIMONIO HOMOSEKSUAL

Kòrsou, dia 2 di September 2008 – Ta inaseptabel pa Boneiru, Stasia i Saba den e añanan benidero bira parti di Hulanda, sin ku derechinan sivil Hulandes, manera e derechi universal di kasa, inklusive matrimonio homoseksual, drenta na vigor pareu. Esei e movementu homoseksual di Kòrsou i Antia, FOKO (Fundashon Orguyo Kòrsou), ta skirbi den un karta na tur miembro i frakshon di tantu Tweede i Eerste Kamer Hulandes, komo tambe Staten di Antia. Segun FOKO e promesa hasí na e islanan den pasado pa e Sekretario di Estado di Asuntunan di Reino, den sentido ku e integrashon den Hulanda no ta nifiká ku mester introdusí matrimonio homoseksual manera ta konta pa sobrá di Hulanda, ta krea un desigualdat hurídiko inaseptabel entre siudadano dje mes un pais. FOKO ta pidi e parlamentarionan Hulandes pa kuminsá antisipá echo ku den futuro serkano nan lo ta representá e siudadanonan dje tres islanan den kuestion tambe, i kuminsá sali na defensa di e komunidat homoseksual dje islanan. FOKO ta hasi su suplika, entre otro, riba petishon dje komunidat gay di e islanan BES, ku pa motibu di e stigmatisashon sosial di komunidatnan chikí ta biba ainda mas den anonimato ku e komunidat di Kòrsou.

Banda di esei FOKO a manda un karta na Minister di Salubridat i Asuntunan Sosial i Humanitario, Omayra Leeflang, pa lebumai resistensha kontra aplikashon dje konsekuenshanan legal di e registrashon di matrimonionan homoseksual kontratá na Hulanda diktá pa Korte, i pa e Minister ordená instanshanan manera BZV i APNA hasi meskos. Segun FOKO ta parse ku e Minister ta tene muchu na e argumento ku e kultura dominante na nos islanan supuestamente lo tin problema ku rekonosementu di matrimonio homoseksual. FOKO lo ke mira un minister ku ta duna mas kontenido real na su otro kartera di Asuntunan Humanitario. Esta un minister ku ta bisa kiko e ta bai hasi ku e desigualdat hurídiko ku parehanan kasá na Hulanda ta hañanan kuné na Antia, komo konsekuensha di un Kódigo Sivil ku a keda adaptá konsientemente na añanan 90 pa purba evitá introdukshon di matrimonio homoseksual. En general ademas FOKO ke sa dje minister kiko e ta bai hasi enkuanto e desigualdat hurídiko, e falta di seguridat hurídiko, i e nesesidat di destigmatisashon di minorianan ku un preferensha seksual legal ku no ta eksklusivamente heteroseksual.

FOKO, di su banda, a disidí pa bai dilanti den e lucha kontra trato desigual di minorianan seksual legal na Kòrsou i Antia, awor ku ta parse ku ni Gobiernu, ni parlamento ta dispuesto pa hasi algu na e stigmatisashon kasi sistemátiko di hendenan ku un preferensha seksual diferente, di parti di instanshanan gubernamental, den prensa, na skol i na trabou. Pa hasi e kos pió, tin e deklarashonnan públiko, segun FOKO hopi biaha askeroso, di sierto lidernan religioso. E movementu homoseksual ta teme pa e konsekuenshanan di e diskriminashon verbal i stigmatisashon di siudadanonan homoseksual, pa aseptashon i balor propio di en espesial hóbennan, ku ta haña nan ta deskubrí nan identidat seksual den un komunidat, kaminda tin kada bes mas homofobia, esta rechaso di hende pa nan homoseksualidat. P’esei FOKO pronto ta bai kuminsá un kampaña di konsientisashon i counseling pa por atendé e efektonan serio di e homofobia kresiente aki.

Pa mas info: Dudley Ferdinandus, Bosero & Kordinadó di Programa Tel: 6619728/ 4651213/ 4612123

KARTA DI FOKO PA PARLAMENTARIONAN HULANDES

Aan de Leden van de Tweede Kamer

Betreft Invoering Homohuwelijk op Bonaire, Saba en St. Eustatius bij toetreding tot Nederland

Curacao, 2 september 2008

L.S.

Hierbij doet de Antilliaanse Homo Emancipatie Beweging FOKO (Fundashon Orguyo Kòrsou/Curacao Pride Foundation) een beroep op u en uw fractie om niet toe te staan dat de Antilliaanse eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba in de komende jaren deel uit gaan maken van de Nederlandse Staat, zonder dat Nederlandse burgerlijke rechten, zoals het recht op huwelijk, dus ook het homohuwelijk, per onmiddelijk op die eilanden van kracht zullen zijn. Volgens FOKO schept de toezegging die door de Nederlandse Staatssecretaris van Koninkrijkszaken in het verleden aan de drie eilanden is gedaan, dat toetreding tot Nederland niet gepaard hoeft te gaan met invoering van het homohuwelijk, een onaanvaardbare rechtsongelijkheid tussen burgers van hetzelfde land.

FOKO doet een beroep op u en uw fractie om vooruitlopend op het feit dat u in de nabije toekomst ook de burgers van die drie eilanden zult vertegenwoordigen, niet toe te staan dat de rechten en rechtspositie van de homoseksuele gemeenschap op de eilanden opgeofferd wordt aan een misplaatst begrip voor eventuele culturele overwegingen. FOKO doet haar beroep mede op verzoek van de gay gemeenschap op de BES-eilanden, die door de stigmatisering in kleine gemeenschappen, nog meer dan op Curacao, in anonimiteit leeft.

Onze Beweging bestaat dit jaar 14 jaar, terwijl de eerste Gay organisatie op Curacao (Grupo Homofilia Antiano) dateert van 1978. Zoals in alle samenlevingen is seksuele diversiteit ook in onze samenleving nauw verweven met de locale cultuur en zelfs de religieuze beleving. De legitimatie die Antilliaanse politici van verschillende eilanden aanvoeren dat erkenning en/of invoering van het homohuwelijk niet zou passen in de Antilliaanse cultuur is onjuist, en bovendien, als het al zo was, dan is het onaanvaardbaar dat voor Antilliaanse leiders deze misplaatste visie op de eigen cultuur voorrang verkrijgt boven burgerrechten en uit internationale verdragen voortvloeiende rechtsprincipes als het gelijkheidsbeginsel.

De huidige Antilliaanse homobeweging is sinds het ontstaan in 1994, na een periode van publieke campagnes en activiteiten rond de eeuwwisseling door een moeilijke periode gegaan door het wegvallen van tientallen vrijwilligers en leden als gevolg van de grote emigratie golf van die jaren. In 2005 is naast de Vereniging Orguyo de Stichting FOKO opgericht, en sindsdien zit de beweging weer in de lift. De Counselings en Voorlichtings activiteiten zijn echter sinds 1994 continue voortgezet. De relatieve stilte van onze organisatie m.b.t. tot het thema homohuwelijk heeft alles te maken met het feit dat wij, naar nu blijkt foutievelijk, dachten dat de Antilliaanse politiek langzaam met ons mee op zou willen groeien via de weg van anti-discriminatie wetgeving, en Gelijke Behandeling wetgeving. Politiek, pers en religieuze leiders, echter, blijven het verzet tegen het homohuwelijk misbruiken om te verhullen dat men helemaal niets wil doen aan de verbetering van de rechtspositie van seksuele minderheden. De conclusie die FOKO hieruit trekt is dat als de gevestigde orde het homohuwelijk gebruikt als grendel om destigmatisatie van o.a. homoseksualiteit buiten de deur te houden, de Antilliaanse homobeweging nu niets anders kan doen dan aanvaarden dat de eis voor erkenning van het homohuwelijk de koevoet wordt waarmee algemene erkenning van homorechten binnen de deur gehaald kan worden. In het kader hiervan wordt nu ook op Curacao en St. Maarten intern beraad gevoerd over de timing voor het lanceren van de eis tot niet alleen maar erkenning van in Nederland voltrokken homohuwelijken, maar ook de daadwerkelijke invoering van het homohuwelijk op Curacao en St. Maarten. Wij hopen hierbij op uw steun en van uw fractie

Hoogachtend

Suzanne Gomez (Voorzitter)


Omayra Leeflang: Nos Minister di Asuntunan Humanitario ta Kompará Relashon Gay ku Poligamia!